Vågrätt:
1. Bär som björnen gillar
2. Ylar på natten
3. Tusen sjöars land
Lodrätt:
4. Sover hela vintern
5. Har svarta tofsar på öronen
6. Järven trivs bäst i ______________