Fördelar med vegetariska alternativ

Minskade miljöpåverkan:

Då man producerar mat, samt foder till produktionsdjur innebär det ofta utsläpp i form av metan, lustgas och koldioxid som påverkar klimatet. Om vi i framtiden ska fortsätta producera jordbruksprodukter måste vi satsa på mera hållbara alternativ. Det kan vi göra genom att minska klimatpåverkan.

Kött och mejeriprodukter står för 15% av världens totala mängd utsläpp. Kött och mejeriproduktion har alltid en klimatpåverkan, oavsett hur och var det produceras. Mycket resurser går åt då man använder mark för att producera foder åt produktionsdjur. Det är också ganska ineffektivt att producera foder och mata produktionsdjur med kalorier som skulle kunna användas till mat åt människor. Nu kan man säga att kalorierna tar en omväg genom djuren, och faktum är att den största andelen odlingsbar mark använd för att odla foder till djur. Medan en växtbaserad kost bara tar upp en femtedel så mycket mark.

Forskning visar också att kött- och mejeriprodukter har en lika stor negativ påverkan på klimatet som alla jordens bilar, bussar, båtar och flygplan tillsammans!

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/213229/213229.pdf

Hälsofördelar:

Det finns hälsofördelar med att välja vegetariskt, och många bra näringsrika proteinkällor. Bönor, linser och kikärter är vanliga exempel på mat som innehåller protein, zink, järn och selen. En mångsidig vegetarisk kost är precis lika bra som en allsidig blandkost. Forskning visar också att dåliga matvanor utgör den största hälsobelastningen runt om i världen.

Man kunde rent av allt minska mängden dödsfall i världen genom att välja grönare alternativ, eftersom vegetarisk kost kan minska risken för cancer. WHO varnar för att processat kött kan vara cancerframkallande i likhet med tobak och asbest. Processat kött innehåller även ofta mycket salt och mättat fett, så att minska på dessa produkter bidrar även till en minskad risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar. Hjärt- och kärlsjukdomar klassas som en folksjukdom, och förorsakar vart tionde dödsfall i Finland enligt statistikcentralen och THL. Vegetarisk kost minskar även risken för diabetes typ 2, minskar risken för inflammation och kan förbättra kolesterolvärden.

Etisk diskussion:

Förutom att jorden och kroppen tackar en då man väljer en vegetarisk kost, eller i alla fall vågar byta ut kött mot grönare alternativ ibland,  kanske också ditt samvete mår bättre?

Genom att aktivt välja bort kött bidrar du inte heller till djurplågeri. Även fast vi i Finland har kommit ganksa långt med djurskyddet och lagstiftningen ställer krav på producenterna och slakt förekommer det djurplågeri, och man kan aldrig vara säker på att alla regler verkligen har följts. Med jämna mellanrum läcker det ut videomaterial där man ser att djuren lider speciellt i slaktningsskedet. Djuren lider ofta i väntan på eller under slakt, och det rapporteras om olagligheter som inte årgärdas. 

Om man inte tål att titta på grymma videon där djuren slaktas och lider, kanske det är skäl till att överväga om man  verkligen vill stöda det genom att äta kött? Man kan också fråga sig om det är rätt att människans intressen, och ekonomi ska få gå över djurens välbefinnande och hälsa. 

Källor:

https://www.naturskyddsforeningen.se/kott-klimat-miljo

https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/jordbruket-och-klimatet

https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/faqvego

https://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/pressmeddelande-arkiv/vegetarisk-kost-kan-minska-risken-f%C3%B6r-cancer-1.210465

https://www.mehilainen.fi/sv/hjart-och-karlsjukdomar

https://thl.fi/sv/web/folksjukdomar/hjart-och-karlsjukdomar

https://www.nature.com/articles/s41387-018-0022-4

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212267215002610

Dela den här sidan