illegal jakt

En studie i projektform från Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt orsakerna bakom jaktbrott i norden. Man har kartlagt jägarnas attityder till illegal jakt samt identifierat faktorer som påverkar illegal jakt.

Även fast motiven varierar i en viss grad handlar det ofta om ett missnöje från jägarnas sida. Jägarna känner missnöje över viltförvaltningen och aktörer som ansvarar för den. Det är oroväckande utveckling eftersom en del jägare väljer att visa sitt missnöje genom att ”ta lagen i egna händer” speciellt på landsbygden. Det här är ett problem som i hög grad påverkar arter som har en skyddad status, den illegala jakten kan i värsta fall leda till att vissa arter riskerar att bli utrotningshotade. Förutom att djuren och miljön påverkas negativ blir det även ett samhällsproblem, eftersom lagar och förordningar inte följs. Nordiska jägare upplever att ”makten” att bestämma har tagits ifrån dem eftersom myndigheter, miljöorganisationer och globala överenskommelser styr och påverkar jakten. I Finland har man vanligtvis högt förtroende för myndigheter och staten, eftersom vi är ett resursstarkt land. Det bör uppmärksammas eftersom det är en ovanlig och obehaglig utveckling att en grupp människor väljer att visa sitt missnöje genom att ta lagen i egna händer, istället för att debattera och problematisera fenomenet. Illegal jakt leder också till radikalisering.

Detta är ett utbrett fenomen som syns i hela världen. Om en grupp människor känner sig missnöjda med sin regering/stat på någon viss punkt ökar även populism och hatet ökar då man vill måla upp en svartvit världsbild istället för att reflektera och besvara olika samhällsfrågor. Populismens centrala budskap grundar sig i ett ”vi och dom” tänk och det blir utmanande att diskutera olika samhällsfrågor ur ett demokratiskt lösningsfokuserat sätt. Om en art dödas illegalt på ett område så kan det skada viltförvaltningens arbete för andra arter och påverka miljön negativt. Eftersom det råder en tystnadskultur är det svårt att upptäcka jaktbrott. Dessa kommer oftast upp till ytan då lojaliteten mellan två personer upphör, till exempel genom skilsmässa.

Vapenanvändningen ökar inom naturvården och det riskerar även att få militära påföljder. Som exempel kan användas den illegala jakten på noshörningshorn eller elfenben i Botswana, Sydafrika, Mocambique och Zambia. Den illegala tjuvjakten har också förorsakat olaglig affärsverksamhet och det innebär en stor kostnad för samhället.

Konspirationsteorier främst gällande vargen har också fått fäste i de nordiska länderna. Dessa teorier har ett stort lokalt stöd. Det finns berättelser om vargar som har ”placerats” ut av miljöorganisationer, och dessa konspirationsteorier och rykten är nästan identiska oberoende var i norden man befinner sig.

källa: https://pub.epsilon.slu.se/14600/1/nordstrom_kallstrom_h_etal_171003.pdf

Dela den här sidan