Finlands fur och fauna är en stiftelse vars ändamål är att främja och värna om naturvården samt djurskyddet i Finland. 

Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att bedriva informationsverksamhet genom kampanjer på sociala medier samt genom att stöda naturvårdare ekonomiskt. Ändamålen uppfylls genom att sprida information och kollektivt gå samman för att åstadkomma en förändring för att befrämja naturen, miljön och djurskyddet. Stiftelsen har privat finansiering. 

Dela den här sidan